• Zasílací adresa: Slepá 511, Milovice, 289 24
  • 732 100 376
  • info@rodinaobranadomov.cz
DAROVAT
In Aktuálně

Vyjádření spolku

Milí členové, přátelé a sympatizanti vznikajícího spolku ROD – Rodina, Obrana, Domov.
Dnes jsme vás mohli informovat, že jsme byli právně založeni a bylo nám přiděleno IČO, že konečně můžeme začít
cropped-16344415_10202594173172648_60999753_n.jpgrealizovat naše projekty na pomoc lidem, zvířatům i naší přírodě. Ale díky nespolehlivosti a nezodpovědnosti
Kateřiny Florkové ( veřejně známé na FB jako Katy Florková ) nám včera místo toho zastavili návrh na vklad.

Už v začátkem března začaly přípravy k založení spolku čtyřmi zakládajícími členy. Danielou Blechovou, Zdenou
Rosenbaumovou, Milanem Daněčkem a Kateřinou Florkovou. Byly připraveny dokumenty k podání návrhu na vklad
do Spolkového rejstříku a část zakládajících členů se sešlo v Praze k podpisu a ověření podpisů na listiny. Poté byly
doporučeným dopisem zaslány Kateřině Florkové do Ostravy. To bylo v polovině dubna. Ta měla listiny také
podepsat a ověřit podpisy a vše zaslat zpět do Prahy. Listiny k nám však nikdy nedorazily, Kateřina Florková se
neustále vymlouvala, že je zasílala, že se prý musely ztratit na cestě. Nebyla schopna dodat podací číslo zásilky
pro ověření jejího tvrzení. Ostatní zakládající členové tedy vyhotovily listiny znova, opět absolvovali kolečko s
podpisy a jejich ověření a zaslali je Kateřině Florkové po druhé. Tentokrát už přišly zpět s ověřenými podpisy a v
květnu byl podán návrh na vklad do Spolkového rejstříku. Během tohoto podání jsme čekali na peníze, které byly
už před několika měsíci svěřeny Kateřině Florkové na akce RODu a sbírku plyšáků o kterých tvrdila, že už je
několikrát posílala, že neví proč nedorazily, pak opět, že je teprve pošle. Chtěla přispět finančně na akci s tím, že
momentálně nemá peníze, ale požádala Zdenu Rosenbaumovou, aby peníze vložila za ní a ona jí je pak vrátí což
dosud neučinila. Během toho se zakládající členové domluvili, že se podá zpětvzetí návrhu v celém rozsahu a
spolek ROD – Rodina, Obrana, Domov se založí bez Kateřiny Florkové s čímž souhlasila. Opět přislíbila vrácení
peněz a zaslání plyšáků, které lidé poslali na dobročinné akce. Od soudu nám byl doručen dopis s tím, že přijali
zpětvzetí návrhu. Proto jsme vyhotovili nové listiny, nyní už bez Kateřiny Florkové, ověřili podpisy a 10.7.2017
podali návrh na zápis k Městskému soudu v Praze. Dnes jsme byli informováni, že náš návrh byl zastaven, protože původní
řízení (co se podávalo s Kateřinou Florkovou ) nenabylo právní moci z důvodu nepřevzetí dopisu od soudu Kateřinou
Florkovou.
Pro nespolehlivost Kateřiny Florkové není založený spolek, nedorazili plyšáci, ani peníze. Všechny naplánované
projekty v útulku pro psy, domov seniorů, ženský domov a další akce ztroskotaly na lžích a nespolehlivosti
Kateřiny Florkové. Čas a nemalé peníze co jsme do tohoto vložili nenávratně zmizely. Potřebná pomoc nemůže být
realizovaná. Je s podivem, že se tato osoba drze nazývá vlastenkou, když se neštítí takového křivého a podlého
jednání. V prvé řadě neuškodila RODu, ale právě těm potřebným co si nedokáží pomoci sami.

I přes nastalou situaci, kvůli které musely být naplánované projekty pozastaveny i nadále pokračujeme v jejich
přípravě a tyto projekty budou spuštěny po založení spolku, což je po uplynutí zákonných lhůt.

Po založení spolku se veškeré oficiální informace dozvíte díky připravované tiskové konferenci.

Za ROD – Rodina, Obrana, Domov
Daniela Blechová, Zdena Rosenbaumová a Milan Daněček