• Zasílací adresa: Slepá 511, Milovice, 289 24
  • 774609772
  • info@rodinaobranadomov.cz
DAROVAT
In Pomáhejte s námi

Stop sečení srnčat

Dle hrubého odhadu jen v ČR zemře ročně následkem sečení na 60 000 SRNČAT!!!                      I vy můžete toto šílenství zastavit podepsáním petice buď v elektronické podobě, nebo si jí můžete vytisknout a podepsanou zaslat na uvedenou adresu.

My, níže podepsaní, žádáme Státní zemědělský intervenční fond, o nutnou úpravu dotačního systému na TTP (trvalé travní porosty) a porosty pícnin (vojtěška, jetel), tak, aby podmínkou vyplacení dotací byly splněné následující zákonné povinnosti:

  • doložená spolupráce s uživatelem honitby (ohlašování termínů sečí)
  • žací stroje opatřené plašícím zařízením
  • nesmí být zpětně žádný postih za nedodržování zákonných povinností, dle zákona o myslivosti a zákona o ochraně přírody a krajiny

V ideálním případě žádáme jako podmínku pro udělení dotací použití termovize před sečením či použití termosenzorů na žacích lištách, které stroj zastaví nebo nadzvednou žací lištu.

STOP Sečení srnčat! – Petiční archy ke stažení ZDE.

Petice