• Zasílací adresa: Slepá 511, Milovice, 289 24
  • 732 100 376
  • info@rodinaobranadomov.cz
DAROVAT

Výkonná rada ROD – Rodina Obrana Domov je vrcholným výkonným orgánem ROD – Rodina Obrana Domov. Jejím úkolem je řídit činnost organizace v souladu se Stanovami, usneseními Valné hromady, řády a dalšími předpisy.

FotorCreated22   FotorCreated333

FotorCreated33333

FotorCreated000