• Zasílací adresa: Slepá 511, Milovice, 289 24
  • 774609772
  • info@rodinaobranadomov.cz
DAROVAT

ETICKÝ KODEX

Tento etický kodex je závazný pro všechny členy, kteří jsou povinni se následujícími zásadami řídit. Člen ROD – Rodina, Obrana, Domov z.s.:

1) jedná nestranně, odpovědně, ohleduplně, slušně a je morálně bezúhonný

2) zásadně nejedná rasisticky a šovinisticky

3) věnuje stejnou péči každému bez rozdílu a profesionálně

4) je pro ostatní vzorem a chová se podle toho

5) rozumí hodnotám, na které jsou základem dobročinné organizace ROD – Rodina, Obrana, Domov z.s., umí je popsat a umí vysvětlit, proč tyto hodnoty sdílí

6) vytváří fungující vztahy s lidmi okolo sebe