• Zasílací adresa: Slepá 511, Milovice, 289 24
  • 732 100 376
  • info@rodinaobranadomov.cz
DAROVAT
In

CD pro Ládíka

Ládík hned po narození prodělal nějakou infekci, kvůli které musel prvních 14 dní svého života strávit v inkubátoru. Posléze se vše zdálo již v pořádku, ale nebylo. Rodiče velmi záhy zjistili, že vývoj chlapce není takový, jaký by měl být. Po všemožných vyšetřeních byl verdikt jednoznačný – kvadruparetická forma dětské mozkové obrny.

Pro rodiče tak nastal psychicky i fyzicky náročný kolotoč, ve kterém se točí již osm let. Ladislav ani po takové době nechodí, bez pomoci nestojí, a dokonce ani nesedí.
Vyslovuje jen několik slov a je zcela závislý na plenkách. Jeho vývoj je výrazně pomalejší, než je tomu u zdravých dětí, ale stále k němu dochází, byť po nepatrných krůčkách. Pokroky jsou vidět jak v oblasti rozvoje intelektu, socializace, ale také po fyzické stránce. Každé cvičení je znát.

Rodiče využívají všechny dostupné možnosti, jak synovi pomoci. Kromě pomůcek jako Vojtův stůl a speciální kočárek, na který přispěli sponzoři, mu spoustu potřebných věcí vyrobili i sami rodiče. Tak aby mohl i doma maximálně rehabilitovat.

Vedle pomůcek pro cvičení a polohování malému chlapci v jeho boji s obrnou velmi výrazně pomáhá lázeňská péče. Rehabilitačně ozdravné pobyty v lázních ho vždy posunou o krůček dál. Většinu svých příjmů dávají rodiče do každodenní péče o syna, která je nejen psychicky i fyzicky vyčerpávající, ale  také mimořádně finančně náročná. Lázeňské pobyty jsou jen některé hrazeny zdravotními pojišťovnami. Pro letošní rok budou pobyty stát 400 000,-, z kterých však pojišťovna uhradí pouze 50 000,-.

Od okamžiku, kdy se potvrdilo vážné Ládíkovo zdravotní postižení, bylo zřemé, že bojovat s ním nebudou sami. Samozřejmě, že v první linii pomyslné fronty proti obrně jsou zdravotníci, pak raná péče, speciální školka, poskytovatelé rehabilitace a lázeňské péče. Pomyslný druhý sled pak tvoří lidé, firmy a nadace, kteří Ládíkovu rodinu podporují.

Pro tuto velkou partu Ládíkových příznivců a pomocníků rodiče sestavují CD-R knihy, které jim mají být odměnou za jejich pomoc. V roce 2014  dali dohromady knihu Ládík život nevzdává. V následujícím roce  zpracovali knihu Ládíkovy říkanky, pohádky a povídky pro malé a velké děti. Při přípravě náplně pro tuto knihu  se obrátili na vytipované skupiny veřejnosti, aby  pomohy zaplnit knihu svými příspěvky. Podařilo se. Asi dvacítka autorů  poskytla básničky i povídky, které do knihy vložili. Obě zmíněné knihy lze stáhnout v sekci Ke stažení na  stránkách www.ladikmaluje.cz/

Spolek ROD – Rodina, Obrana, Domov z.s. se obrací na veřejnost s prosbou materiálního daru pro Ládíka. Vyhlašujeme sbírku CD-R nosičů, na které rodiče nahrávají knihy pro sponzory a dárce jako poděkování za jejich pomoc.

Pokud chcete zaslat CR-R poštou, pomoci zajistit ve vašem městě sběrné místo, nebo přispět finančním darem, prosím kontaktujte nás na info@rodinaobranadomov.cz, nebo Danielu Blechovou na let.: 774 609 772

V Milovicích nad Labem můžete CD-R donést na sběrné místo do Nízkoprahového klubu na adresu Komenského 582. Děvčatům moc děkujeme za pomoc při realizaci sbírky. Další sběrná místa budou doplněna.

www.ladikmaluje.cz

www.facebook.com/pg/ladikmaluje/

Ostatní weby, kde se můžete o Ládíkovi dozvědět více.

Poděkování za pomoc při realizaci:

Nízkoprahový klub v Milovicích nad Labem za sběrné místo

Svobodný vysílač za prostor ve vysílání reklamních znělek během dne